OGŁOSZENIE

Sołtysa wsi Kryniczno oraz Sołtysa wsi Wojczyce

 

Proszę o kontakt z sołtysem swojej wsi, wszystkie osoby, które chcą być członkami grupy roboczej ds. wniosku firmy FB Serwis o modernizację instalacji w Krynicznie, w terminie do 04.04.2019 r. do godz. 15.00

 

Iwona Szachniewicz oraz Jolanta Łata