Każdy kto uczestniczy w zebraniach wiejskich wie, że najważniejszym zadaniem na rok 2015 dla sołectwa wsi Kryniczno jest montaż centralnego ogrzewania na sali wiejskiej. Tym bardziej cieszy fakt pozycji piątej na liście rankingowej projektów konkursu grantowego „Aktywni na ziemi średzkiej” – edycja 2015.

Iwona Szachniewicz
KOLEJNY SUKCES NASZEGO STOWARZYSZENIA

Gmina Środa Śląska przedstawiła listę rankingową projektów programu grantowego "Aktywni na ziemi średzkiej" edycja 2014, udało się nam pozyskać środki zgodnie z treścią wniosku.  Dodatkowo cieczy wysoka pozycja na liście rankingowej.

Jedyne teraz co pozostaje, to podziękować twórcy projektu – proszę (-; i zaprosić osoby do realizacji, aby również zasłużyli na wielką wdzięczność za zaangażowanie w rozwój naszej wsi.

Do zobaczenia przy realizacji projektu.  KOLEJNY SUKCES

Podczas drugiej edycji konkursu grantowego ogłoszonego przez Gminę Środa Śląska nasza wieś odnotowała dwa zwycięstwa ((-;.
Wśród pięciu nagrodzonych w pierwszej turze wniosków, miejsce drugie zajął wniosek „Dokończmy tworzenie dobra wspólnego”  Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Kryniczno, którego celem jest przy wybrukowanym placu pod świetlicą wybudować drewnianą altanę. Natomiast na miejscu trzecim znalazł się wniosek „Kostką brukową do nieba” rady sołeckiej wsi Kryniczno, dzięki któremu przy  kościele powstanie nowa brukowana ścieżka.  
Mają na uwadze zbliżające się zmian w naszej wsi, zachęcam do współpracy przy wykonaniu powyższych prac.
                                                                          

Iwona SzachniewiczStowarzyszenie „Mieszkańców Wsi Kryniczno”

Dnia 08.12.2011 r. podczas zebrania wiejskiego, została podjęta decyzja o utworzeniu Stowarzyszenia. Wśród przybyłych osób została utworzona lista piętnastu osób członków założycieli.

Założyciele stowarzyszenia podjęli decyzję o przyjęciu nazwy, która będzie nawiązywała do działającego już we wsi koła gospodyń - "Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Kryniczno”. Działania podejmowane przez Stowarzyszenie mają wspierać rozwój wsi i współuczestniczyć w tworzeniu wspólnego dobra. Przybyłe osoby przyjęły statut oraz wybrały władze Stowarzyszenia; Walne Zebranie Członków, Zarząd i Komisję Rewizyjną.
Poniżej przedstawiam listę powołanych osób z przypisanymi funkcjami:

ZARZĄD STOWARZYSZENIA;
Prezes – Iwona Szachniewicz,
Wiceprezes – Elżbieta Maciejewska,
Sekretarz – Agnieszka Benedyktowicz,
Skarbnik – Agnieszka Rogóż,
Członek Zwyczajny – Zdzisław Ożóg.
 
KOMISJA REWIZYJNA;
Przewodniczący – Ewa Kiklica,
Członek Komisji Rewizyjnej – Halina Pańczyk,
Członek Komisji Rewizyjnej – Zofia Szkudlarek.
Utworzono: piątek, 08, czerwiec 2012 21:39Stowarzyszenie „Mieszkańców Wsi Kryniczno” odniosło swój pierwszy sukces.
 

Po nieudanym starcie o dotacje w lokalnym konkursie grantowym „Działaj Lokalnie 2012”, nasz wniosek w ramach programu grantowego „Aktywni na Ziemi Średzkiej” został zauważony i wysoce oceniony.
 
Poniżej przedstawiam treść artykułu zmieszczonego na Portalu Informacyjnym Środy Śląskiej,
dotyczący przedmiotowego tematu.

Pieniądze dla aktywnych

24 maja br. odbyło się posiedzenie komisji oceniającej pod względem merytorycznym projekty złożone w ramach programu grantowego „Aktywni na ziemi średzkiej”.
W skład komisji weszli eksperci z Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”. - Oceniający projekty szczególną uwagę zwracali na jakość złożonych wniosków, zaangażowanie mieszkańców oraz celowość przedłożonych w ramach programu projektów – mówi kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Gminy w Urzędzie Miejskim Marcin Brzeziński.
***
Program „Aktywni na ziemi średzkiej” jest gminnym programem pilotażowym. Ma za zadanie pobudzenie aktywności mieszkańców gminy zarówno na płaszczyźnie społecznej, jak i tej, związanej z aktywnością w pozyskiwaniu dodatkowych źródeł finansowania lokalnych inicjatyw. Cel ten będzie osiągnięty dzięki zakupom materiałów budowlanych czy przedmiotów bądź narzędzi, za pomocą których mieszkańcy miejscowości zrealizują swoje projekty, angażując w to pracę własną i lokalnej społeczności.
***
W ramach tegorocznego naboru złożono jedenaście wniosków na projekty odzwierciedlające potrzeby lokalnych społeczności: od pięknych i funkcjonalnych altan, sceny muzycznej po ogrodzenia placów zabaw i zagospodarowanie przestrzeni. Wartość całkowana złożonych projektów to 102 47,04 zł. Natomiast wnioskowana kwota grantów wyniosła 37 818,93 zł.
Jak widać korzyści zarówno społeczne jak i ekonomiczne programu są niezaprzeczalne. - Cieszymy się, że mieszkańcy zainteresowali się programem, chcą uatrakcyjniać miejsca w których mieszkają, mają ciekawe pomysły i sami chcą je realizować – mówi Burmistrz Środy Śląskiej Bogusław Krasucki. – Dlatego też chcemy zwiększyć pulę pieniędzy, co pozwoli na dofinansowanie wszystkich złożonych wniosków.
Podobnie podchodzą do tematu średzcy radni. Na wniosek burmistrza na majowej sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej mają rozpatrzyć możliwość zwiększenia kwoty zaplanowanej na rok bieżący w wysokości 12000 zł do pełnej kwoty wnioskowanych grantów czyli 37 818,93 zł. Dzięki temu wszyscy aktywni na ziemi średzkiej uzyskają możliwość realizacji swoich planów.
Gratulujemy wszystkim i życzymy im wytrwałości oraz satysfakcji z włożonego trudu i zaangażowania jakie jest niezbędne w pracy na rzecz lokalnych społecznościach. Lista rankingowa projektów programu Grantowego "Aktywni na ziemi średzkiej"

lp nr projektu wnioskodawca tytuł projektu wartość grantu całkowita wartość projektu Liczba uzyskanych punktów
1 5/2012 Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Słup Budowa altany gastronomicznej ze stałym grillem i wędzarnią 3 716,83 10 302,28 116
2 9/2012 Stowarzyszenie "Mieszkańców Wsi Kryniczno" Stwórzmy wspólne dobro nasze 3 648,00 6 373,00 111
3 4/2012 Rada Sołecka wsi Pęczków Odbudowa krzyża i zagospodarowanie terenu przy krzyżu w miejscowości Pęczków 2 654,00 9 054,00 102
4 1/2012 Rada Sołecka wsi Chwalimierz Nasze małe okno na świat -budowa sceny 4 000,00 22 000,00 98
5 3/2012 Rada Sołecka wsi Proszków Budowa altany w miejscowości Proszków 3 662,79 16 712,45 97
6 6/2012 Rada sołecka wsi Kobylniki Rewitalizacja terenu wsi Kobylnik 2 060,00 4 160,00 90
7 10/2012 Rada solecka wsi Święte Bezpieczny plac zabaw dla naszych dzieci 3 975,00 12 995,00 84
8 2/2012 Rada Sołecka wsi Zakrzów Boisko do gry w koszykówkę i siatkówkę-Poprawa aktywności mieszkańców wsi 2 412,00 3 612,00 83
9 8/2012 Koło gospodyń wiejskich Przedmoście stoły i ławy zintegrowane z zadaszeniem z drewna 3 851,81 5 069,81 75
10 7/2012 Rada sołecka wsi Szczepanów Wykonanie ogrodzenia boiska przy Zespole Szkół w miejscowości Szczepanów 4 000,00 6 230,00 74
11 11/2012 Rada sołecka wsi Bukówek Skwer zielony z zatoką autobusową w Bukówku 3 838,50 5 838,50 51
      suma 37 818,93 102 347,04